Sacred Dance | Levensdans in de Bolster


Thema: In het ritme van de seizoenen

In de komende cursussen laten we ons inspireren door het ritme van de seizoenen.
In de autonome levenskracht is er sprake van een steeds veranderende verhouding van Scheppende en Ontvankelijke energie. We kunnen dit zien in de natuur en in onszelf, als onderdeel van die natuur, ervaren. Zo komen in het voorjaar de zaden, wortels en inwendige knoppen, die in de winter in het verborgene slapend zijn geweest, naar buiten en tot bloei. Ook wij voelen meer aandrang om (nieuwe) dingen te ondernemen en naar buiten te gaan.
Het kan behulpzaam zijn om bewust mee te gaan in het ritme van de natuur.
In de keuze van dansen wil ik de werking van de seizoenen ervaarbaar maken.

plaats:

De Bolster, Kastanjehof 51, Nijmegen

tijd:

Eenmaal per twee weken op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

najaar 2018

data: 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 en 20 december 2018
kosten: € 88 (of € 72 bij minimum inkomen).
Gelieve dit bedrag vóór 13 september 2018 over te maken
proefles: eerste les (13 september)
opgave: uiterlijk 13 september (of na de proefles) telefonisch, per e-mail of gewone post.

voorjaar 2019

data: 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april en 9 en 23 mei 2018
kosten: € 120,- (of € 100,- bij minimum inkomen).
Gelieve dit bedrag vóór 17 januari 2019 over te maken
proefles: eerste les (17 januari)
opgave: uiterlijk 17 januari 2019 (of na de proefles) telefonisch, per e-mail of gewone post.

najaar 2019

data: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november en 5 en 19 december 2019
kosten: € 96 (of € 80 bij minimum inkomen).
Gelieve dit bedrag vóór 12 september 2019 over te maken
proefles: eerste les (12 september)
opgave: vóór 12 september (of na de proefles) telefonisch, per e-mail of gewone post.

Betaling

op rekeningnummer NL44 INGB 0002 5019 25 t.n.v. Els Zwart te Nijmegen.

En verder

Danservaring is niet nodig. Het is wel nodig goed ter been te zijn. Gemakkelijk, soepel schoeisel met een niet-stroeve zool is aanbevolen.